Optyka i nauki jej pokrewne zajmują się badaniami nad propagacją i detekcją światła oraz jego sposobami oddziaływania z materią. Odkrycia w dziedzinie optyki i fotoniki mają znaczący wpływ na rozwój nauki i technologii, co świetnie udowadnia 25 nagród Nobla przyznanych za tego typu osiągnięcia.Uniwersytet Warszawski oferuje szeroką gamę studiów magisterskich związanych z optyką i fotoniką. Zapewniają one solidne podstawy w wielu dziedzinach współczesnej nauki oraz narzędzia potrzebne studentom do zostania światowej klasy naukowcami lub przedsiębiorcami.

Studia magisterskie trwają 2 lata i kończą się obroną pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się w nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach, salach wykładowych i pracowniach komputerowych.Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby studenci mogli poświęcić jak najwięcej czasu na rozwój swojej kariery naukowej poprzez pracę w licznych grupach badawczych na Uniwersytecie Warszawskim i/lub we współpracujących z nim instytutach naukowych. Przeprowadzane przez nich badania bardzo często owocują licznymi publikacjami, nagrodami i innymi osiągnięciami.

Oferta studiów

Oferta studiów


Studia magisterskie

Wydział Fizyki UW

Fizyka z jedną z następujących specjalizacji
 • Optyka (PL/EN)
 • Modelowanie Zjawisk Fizycznych (PL/EN)
 • Geofizyka (PL/EN)
 • Fizyka Materii Skondensowane i Nanostruktur Półprzewodnikowych (PL/EN)
 • Fizyka Teoretyczna (PL/EN)
 • Fotonika (PL)
 • Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych (PL)
 • Metody jądrowe fizyki i ciała stałego (PL)
 • Metofy fizyki w ekonomii (PL)
 • Nauczanie i popularyzacja fizyki (PL)
Inżynieria Nanostruktur z jedną z następujących specjalizacji:
 • Fotonika (PL)
 • Modelowanie Nanostruktur i Nowych Materiałów (PL)
 • Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów
Zastosowanie Fizyki w Biologii i Medycynie z jedną z następujących specjalizacji:
 • Biofizyka molekularna (PL)
 • Projektowanie Molekularne i Bioinformatyka (PL)
 • Fizyka Medyczna (PL)
 • Neuroinformatyka (PL)
Astronomia (PL)
Optometria (PL)
Kryminalistyka i Nauki Sądowe (PL)
Energetyka i Chemia Jądrowa (PL)
Bioinformatyka i Biologia Systemów (PL)

Wydział Chemii UW

Chemia (PL)
Chemia Stosowana (PL)
Chemia Medyczna (PL)
Zaawansowana Analiza Instrumentalna (PL)
Kryminalistyka i Nauki Sądowe (PL)
Energetyka i Chemia jądrowa (PL)

Rekrutacja na studia


Szczegółowe infrommacje dotyczące rejestracji i wymagań wobec kandydatów są publikowane co roku na dedykowanej stronie


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów rejestracji na studia magisterskie prosimy o kontakt z odpowiednim Dziekanem do spraw studenckich.

Wydział Fizyki UW


dr. hab. Krzysztof Turzyński.
prof. UW

Wydział Chemii UW


dr. hab. Beata Krasnodębska-Ostręga

Oferta studiów


Studia doktoranckie

Uniwersytet Warszawski ma w swojej ofercie dydaktycznej również studia doktoranckie, które trwają 4 lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej. W przypadku badań związanych z optyką i fotoniką studia realizować można w obszarze nauk fizycznych, chemicznych lub matematycznych. Kształcenie koordynowane jest przez jedną z dwóch jednostek: Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodnicznych albo Międzydziedzinową Szkołę Doktorską, w której realizować można projekty interdyscyplinarne.


Kształcenie w Szkołach Doktorskich obejmuje między innymi zajęcia w formie specjalistycznych wykładów monograficznych, kursów i praktyk doskonalących umiejętności w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów, specjalistycznych, seminariów badawczych, zajęć indywidualnych z promotorem oraz dwudniowych konferencji naukowych. Część zajęć ma z założenia charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej jest w dużym stopniu zindywidualizowany, a wybór poszczególnych zajęć specjalistycznych ustalany jest przez każdego doktoranta wspólnie z promotorem. Wszystkie zajęcia związane z tematem doktoratu odbywają się na kampusie Ochota w nowoczesnych, wyposażonych na światowym poziomie laboratoriach dostosowanych do potrzeb i wyzwań XXI wieku.

Informacje o szczegółach rekrutacji w danym roku akademickim można znaleźć na stronach Szkół Doktorskich lub kontaktując się z sekretariatem danej Szkoły.

Rekrutacja na studia doktoranckie

Podstawą każdego procesu rekrutacyjnego na studia doktorskie jest znalezienie promotora, który zgodzi się na objęcie swoją opieką kandydata do Szkoły Doktorskiej. Poszukiwania polecamy zacząć od zakładki Grupy Badawcze lub od wyszukiwarki promotorów.

Organizacje studenckie

Wszyscy studenci są zachęcani do udzielania się w życiu społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z najlepszych na to sposobów jest dołączenie do lokalnych organizacji studenckich, w ramach których studenci mają możliwość brania udziału w interesujących projektach naukowych dających możliwość współpracy z doktorantami oraz personelem naukowym.


Większość studentów zajmujących się badaniami związanymi z optyką jest do trzech kół naukowych:


Studenci mogą również dołączyć do Chóru Wydziału Fizyki, którego występy nie tylko uświetniają główne wydarzenia organizowane na wydziale, ale który również zapewnia studentom świetną odskocznię od codziennych zmagań ze światem nauki.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Skip to content