Optyka i nauki jej pokrewne zajmują się badaniami nad propagacją i detekcją światła oraz jego sposobami oddziaływania z materią. Odkrycia w dziedzinie optyki i fotoniki mają znaczący wpływ na rozwój nauki i technologii, co świetnie udowadnia 25 nagród Nobla przyznanych za tego typu osiągnięcia.

Uniwersytet Warszawski oferuje szeroką gamę studiów magisterskich związanych z optyką i fotoniką. Zapewniają one solidne podstawy w wielu dziedzinach współczesnej nauki oraz narzędzia potrzebne studentom do zostania światowej klasy naukowcami lub przedsiębiorcami.

Studia magisterskie trwają 2 lata i kończą się obroną pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się w nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach, salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby studenci mogli poświęcić jak najwięcej czasu na rozwój swojej kariery naukowej poprzez pracę w licznych grupach badawczych na Uniwersytecie Warszawskim i/lub we współpracujących z nim instytutach naukowych. Przeprowadzane przez nich badania bardzo często owocują licznymi publikacjami, nagrodami i innymi osiągnięciami.

 

Studia magisterskie oferowane przez Wydział Fizyki UW:

 1. Fizyka z jedną z następujących specjalizacji:
  • Optyka (PL / EN)
  • Modelowanie Zjawisk Fizycznych (PL / EN)
  • Geofizyka (PL / EN)
  • Fizyka Materii Skondensowanej i Nanostruktur Półprzewodnikowych (PL / EN)
  • Fizyka Teoretyczna (PL / EN)
  • Fotonika (PL)
  • Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych (PL)
  • Metody jądrowe fizyki ciała stałego (PL)
  • Metody fizyki w ekonomii (PL)
  • Nauczanie i popularyzacja fizyki (PL)
 2. Inżynieria Nanostruktur z jedną z następujących specjalizacji:
  • Fotonika (PL)
  • Modelowanie Nanostruktur i Nowych Materiałów (PL)
  • Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów
 3. Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie z jedną z następujących specjalizacji:
  • Biofizyka molekularna (PL)
  • Projektowanie Molekularne i Bioinformatyka (PL)
  • Fizyka Medyczna (PL)
  • Neuroinformatyka (PL)
 4. Astronomia (PL)
 5. Optometria (PL)
 6. Kryminalistyka i Nauki Sądowe (PL)
 7. Energetyka i Chemia Jądrowa (PL)
 8. Bioinformatyka i Biologia Systemów (PL)

 

Studia magisterskie oferowane przez Wydział Chemii UW:

 1. Chemia (PL / EN)
 2. Chemia Stosowana (PL)
 3. Chemia Medyczna (PL)
 4. Zaawansowana Analiza Instrumentalna (PL)
 5. Kryminalistyka i Nauki Sądowe (PL)
 6. Energetyka i Chemia Jądrowa (PL)

Rejestracja na studia

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i wymagań wobec kandydatów są publikowane co roku na dedykowanej stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów rejestracji na studia magisterskie prosimy o kontakt z odpowiednim Dziekanem do spraw studenckich:

Wydział Fizyki UW
dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. UW
krzysztof.turzynski@fuw.edu.pl
https://www.fuw.edu.pl/

Wydział Chemii UW
dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
bekras@chem.uw.edu.pl
http://www.chem.uw.edu.pl/

Kursy “na start”

Świeżo przyjęci studenci mogą zapisać się na darmowe kursy “na start” organizowane przez Wydział Fizyki UW. Odbywają się one co roku we wrześniu, a ich celem jest umożliwienie studentom nadrobienia materiału z fizyki oraz matematyki przed rozpoczęciem ich pierwszego semestru na studiach.

Organizacje studenckie

Wszyscy studenci są zachęcani do udzielania się w życiu społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z najlepszych na to sposobów jest dołączenie do lokalnych organizacji studenckich, w ramach których studenci mają możliwość brania udziału w interesujących projektach naukowych dających możliwość współpracy z doktorantami oraz personelem naukowym.

Większość studentów zajmujących się badaniami związanymi z optyką jest do trzech kół naukowych:

Studenci mogą również dołączyć do Chóru Wydziału Fizyki, którego występy nie tylko uświetniają główne wydarzenia organizowane na wydziale, ale który również zapewnia studentom świetną odskocznię od codziennych zmagań ze światem nauki (http://chor.fuw.edu.pl).